Putevima pustinjaka sa Čiova

Hotel Sveti Križ, koji se nalazi odmah preko puta svetišta Sveti Križ, već 10 godina provodi program ‘Putevima Čiovskih pustinjaka’ i na taj način pokušava revitalizirati mnoštvo malih crkvica koje odišu bogatom duhovnošću na Otoku Čiovu.

 

U posljednjim stoljećima rimske vlasti u Dalmaciji duž naše jadranske obale, a pogotovo na otocima, živjeli su mnogi pustinjaci i monasi koji su se dobrovoljno povlačili iz svjetovne buke da se na nekom prikladnom mjestu posvete molitvi i dubljem duhovnom životu bez ičijeg ometanja.

Pustinjaci su samotovali ili živjeli u malim skupinama u skromnim kolibama ili špiljama posvećujući se molitvi i razmišljanju. Radom u kakvom vrtu ili voćnjaku, ili ribolovom, priskrbljivali su sebi skromnu prehranu.

O koliko krasnih uspomena dočaravaju crkvice Gospe od Prizidnice, crkva Svetog Križa, crkvica sv. Maura te crkva sv. Ante na Čiovu. One su bile najdraža obitavališta svećenika, pustinjaka i pokornika.

Čudan se osjećaj ćuti kad se uđe u ta svetišta, ne gleda se u njihovu širinu i visinu, ne motre se ogromni stupovi, ne divi se veličanstvenosti hrama, već su srcu i duši mila, tako uzvišena ta mjesta.